Therese van Lisieux

Heilige Theresia van het Kind Jezus, maagd van onze Orde en kerklerares

therese-van-lisieuxThérèse Martin werd geboren op 2 januari 1873, in het Franse stadje Alençon. We kennen haar als de Heilige Theresia van het Kindje Jezus. Haar ouders behoorden tot de gegoede middenstand. Het waren diepgelovige mensen.

Toen Thérèse nog maar vier jaar oud was, stierf haar moeder. Ze koos haar lievelingszus Pauline als nieuwe moeder. Korte tijd later verhuisde het gezin naar Lisieux. Het was voor Thérèse  een enorme schok toen ze hoorde dat haar geliefde zus Pauline wilde intreden in het Karmelietessenklooster van Lisieux. Ze werd ernstig ziek en haar familie vreesde dat ze zou sterven. Samen hielden ze een noveen tot de Heilige Maagd. Thérèse  genas, maar ze bleef zwak en overgevoelig.  Toch dacht ze er over om ook Karmelietes te worden. Ze had het helemaal uitgedacht en wilde op haar vijftiende verjaardag intreden.

Maar het ging het niet zo gemakkelijk. De kerkelijke autoriteiten vonden haar nog veel te jong. Thérèse legde zich er niet bij neer. Ze wendde zich tot de bisschop en zelfs tot de Paus. Uiteindelijk kreeg ze toestemming en mocht ze op 8 april 1888 intreden.

Binnen de kloostergemeenschap viel ze nauwelijks op. Wel schreef ze opvallend veel: brieven aan familie en vrienden, gedichten om te gebruiken bij feesten in het klooster, en, op bevel van haar zus en overste Pauline schreef ze over haar jeugd en haar leven in de Karmel. In een eenvoudig schriftje schreef ze over haar leven of liever gezegd over de aanwezigheid van Gods Liefde daarin.

In het voorjaar van 1896, ze was 22 jaar, werd ze ernstig ziek. Ze had de in die tijd zo gevreesde ziekte tuberculose. Ondanks de pijn en benauwdheid bleef ze vasthouden aan haar vertrouwen in Gods Liefde. De laatste woorden die ze in haar schrift schreef waren dan ook: “Het is niet omdat de goede God mijn ziel in zijn voorkomende Barmhartigheid voor  een doodzonde heeft behoed dat ik mij tot Hem hef in vertrouwen en liefde…”

Thérèse stierf op 30 september 1897, 24 jaar oud.  Na haar dood werden haar autobiografische aantekeningen uitgegeven. Het boek kreeg de titel: Geschiedenis van een ziel. Tot op de dag van vandaag spreekt het talloze mensen aan. Haar grenzeloze vertrouwen in Gods onvoorwaardelijke Liefde was voor veel mensen bevrijdend. Haar grootvader van vaders kant was een

In 1925 werd Thérèse heilig verklaard en in 1997 riep paus Johannes Paulus II haar uit tot kerklerares.


teresa-van-avila

Teresa van Avila

joahnnes-van-het-kruis

Johannes van het Kruis

h-elisabeth-van-de-drieeenheid

Elisabeth Catez

edith-stein

Edith Stein

Klik op een afbeelding om meer te weten over onze andere heiligen


OCD
OrdoCarmelitarumDiscalciatorum

Karmel Wapen voor website