Oirschot

De ‘Karmel Sint Jozef’ in de Nieuwstraat van Oirschot heeft een lange en veelbewogen geschiedenis achter zich. De stichting van het klooster gaat terug tot 21 mei 1644. Op die dag arriveerde een kleine groep karmelietessen uit Antwerpen onder leiding van zr. Maria Margaretha der Engelen ( Maria van Valckenissen ), en betrok het huis van Silvester Lintermans, ‘Huize Blijendaal’. Deze had zijn woning ter beschikking gesteld voor de stichting van een Karmel. Zijn dochter Maria was er de eerste novice. Helaas heeft het klooster maar negentien jaar bestaan.

160706_KloosterOirschot_LotteSchrander (9 van 78)In 1663 moest de communiteit vluchten vanwege de protestantse hervorming. Zr. Maria Margaretha, die in 1658 gestorven was, zou echter blijvend verbonden blijven met de Karmel van Oirschot. Door haar voorbeeld van deugdzaamheid en devotie tot het H. Sacrament en de bijzondere gaven die zij bezat, werd zij na haar dood bekend als: ‘De Heilige Non van Oirschot’. Pas in 1931 zou er een nieuwe stichting van de Karmel in Oirschot tot stand komen in ‘Blijendaal’ onder de naam ‘Karmel Sint Jozef’. Zes zusters uit de Karmel van Den Bosch betrokken het huis en door middel van giften van weldoeners kon het klooster in 1954 afgebouwd worden.

160706_KloosterOirschot_LotteSchrander (2 van 78)

“Blijendaal” is sinds 1991-1992, na een fusie me enkele andere kloosters, een verzorgingshuis voor bejaarde en zorgbehoevende zusters van de karmelietessen in Nederland. Daarvoor is aan het klooster een speciaal verzorgingsgedeelte aangebouwd waar intussen ook ( vrouwelijke ) leken opgenomen kunnen worden. “Amaliazorg Blijendaal “ is verantwoordelijk voor de verzorging van de zusters.

160706_KloosterOirschot_LotteSchrander (58 van 78)

In de oorspronkelijke woning van Silvester Lintermans, in de Nieuwstraat, is op de zolder een klein museum over ‘De Heilige Non van Oirschot’ ingericht. Het Bisdom ‘s Hertogenbosch heeft een zaligverklaringsproces in gang gezet van Maria Margaretha der Engelen. Meer informatie over ‘De heilige Non van Oirschot’ en over de voortgang van het zaligverklaringsproces vindt u op onderstaande linken.


Oirschot een Impressie

Zaligverklaringsproces en boek voor ‘heilige non van Oirschot’

Van Karmelberg tot Karmel Oirschot – zuster Helena vertelt


OCD
OrdoCarmelitarumDiscalciatorum

Karmel Wapen voor website