H. Teresa van Avila

H. Teresa van Avila, Stichteres van onze Orde.teresa-van-avila

De H. Teresa van Jezus werd geboren op 28 maart 1515 te Avila, een Spaanse vestingstad in Spanje.

De meeste mensen kennen haar als de grote heilige Theresia. Haar familienaam was Teresa de Cepeda y Ahumada. Haar grootvader van vaders kant was een tot het katholieke geloof bekeerde jood.

De tijd waarin Teresa leefde werd beheerst door grote veranderingen en ontwikkelingen: de ontdekking van Amerika, de opkomst van het protestantisme, het concilie van Trente, de inquisitie en de Islam, om er enkele te noemen.

Op 20 jarige leeftijd verlangde Teresa er naar om religieuze te worden. Zij trad in in het klooster van de Menswording in Avila en werd karmelietes. Daar legde zij haar eeuwige gelofte af op 3 november 1537. Een jaar later moest zij echter het klooster weer verlaten omdat zij ziek werd. Zij werd naar een genezeres in Becedas gestuurd voor behandeling. Gedurende dit verblijf las zij veel en ontving zij haar eerste mystieke genaden. De behandelingen hadden echter geen effect en uiteindelijk werd zij doodziek teruggebracht naar Avila.

Na lange tijd genas Teresa zonder aanwijsbare oorzaak en ontstond in haar het verlangen naar een meer consequent kloosterleven in overeenstemming met de oorspronkelijke Regel van de Karmel. Daarvoor stichtte zij in 1562 haar eerste hervormde klooster in Avila: het Sint Jozefklooster.

Onder moeilijke omstandigheden en veel tegenwerking kwamen er in de jaren die volgden totaal 17 kloosters van de hervorming tot stand in Spanje.

Teresa was een groot mystica. Haar intense verbondenheid met Christus gaf haar de kracht zo veel tot stand te brengen. Vanuit haar ervaring stelde zij een gebedsleer op voor haar zusters die tot op de dag van vandaag wordt gevolgd en gelezen.

Haar mystiek geschriften zijn wereldwijd vertaald en verspreid en zijn een inspiratie voor talloze mensen die een gebedsleven willen leiden.

In 1582 stierf Teresa in Alba de Tormes. In 1614 werd zij zalig verklaard en in 1622 heilig verklaard. Paus Paulus VI heeft haar in 1970, als eerste vrouw, uitgeroepen tot kerklerares.


joahnnes-van-het-kruis

Johannes van het kruis

therese-van-lisieux

Therese van Lisieux

h-elisabeth-van-de-drieeenheid

Elisabeth catez

edith-stein

Edith Stein

Klik op een afbeelding om meer te weten over onze andere heiligen


OCD
OrdoCarmelitarumDiscalciatorum

Karmel Wapen voor website