imageWelkom op de website van de Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmelietessen in Nederland.

Wij zijn een samenwerkingsverband van karmelietessenkloosters onder de naam “Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel”.

Wij maken deel uit van een wereldwijde religieuze Orde in de Rooms Katholieke Kerk.

Wij leiden een contemplatief leven volgens de oorspronkelijke Regel van de Karmel, door Albertus, patriarch van Jeruzalem,  in 1245 geschreven voor de broeders kluizenaars op de Berg Karmel, in het noorden van het huidige Israël.

Wij leven in kleine gemeenschappen van zusters, naar het ontwerp en in het voetspoor van Teresa van Avila, die in de 16e eeuw in Spanje talloze kloosters voor vrouwen heeft gesticht volgens de oorspronkelijke Regel van de Karmel.

In 1971 sloten dertien autonome kloosters zich aaneen om een Federatie te vormen voor onderlinge steun en wederzijdse hulp.

Op dit moment zijn wij in Nederland op drie plaatsen gevestigd, n.l. te Arnhem, Oirschot en Maastricht.

Wij hopen door middel van deze website u te informeren over de Karmelietessen OCD in Nederland.


    OCD
OrdoCarmelitarumDiscalciatorum

Karmel Wapen voor website

outlook-2

face-book