Federatie van de Kloosters van de Ongeschoeide Karmelietessen in Nederland onder de titel “Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel”.

De Federatie van de Ongeschoeide Karmel in Nederland is officieel opgericht bij Decreet voor de Congregatie voor de Religieuzen en Seculiere Instituten te Rome op 11 maart 1971.

Het secretariaat van de Federatie is gevestigd op onderstaand adres:
Bakenbergseweg 302karmelitessen-juni-201295
6816 PG Arnhem.
Tel. 026 4456602
Fax. 026 4462544
E-mail: karmel.nazareth@hetnet.nl
Samenstelling van het bestuur sinds 25 augustus 2015
Federale Raad
Zr. Lucia van Steensel o.c.d (voorzitster)
Zr. Bernadette Koenegras o.c.d. (vice-voorzitster)
Zr. Mariëtte de Charro o.c.d. (econome/secretaris)
Dhr. Hubert Janssen
Dhr. Joop Peters

Raad van Toezicht
P.Dick Cobben o.c.d. (voorzitter)
Dhr. Ben Wanders
Mw. Ineke Wesenaar-de Vette

Ondersteuning
Dhr. Marijn van Zon (bestuurskundig, financieel en juridisch adviseur)
Mw. Liesbeth Cooijmans ( beleidsmedewerkster)

Wij zijn ook te volgen op Facebook: Zusters Karmelietessen OCD


OCD
OrdoCarmelitarumDiscalciatorum

Karmel Wapen voor website

face-bookoutlook-2