Federatie van de Kloosters van de Ongeschoeide Karmelietessen in Nederland onder de titel “Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel”.

De Federatie van de Ongeschoeide Karmel in Nederland is officieel opgericht bij Decreet voor de Congregatie voor de Religieuzen en Seculiere Instituten te Rome op 11 maart 1971.

karmelitessen-juni-201295

Het secretariaat van de Federatie is gevestigd op onderstaand adres:

Bakenbergseweg 302
6816 PG Arnhem.
Tel. 026 4456602
Fax. 026 4426544
E-mail: karmel.nazareth@outlook.com

Samenstelling van het bestuur sinds 25 augustus 2015

Federale Raad
Zr. Lucia van Steensel o.c.d (voorzitster)
Zr. Bernadette Koenegras o.c.d. (vice-voorzitster)
Zr. Mariëtte de Charro o.c.d.
Dhr. Joop Peters
Dhr. Frans Wouters

Raad van Toezicht
P. Dick Cobben o.c.d. (voorzitter)
Dhr. Dr. A.N.C.P. Leys
Mevr. Drs. Juul Barten

Ondersteuning
Mw. Liesbeth Cooijmans (bestuursmedewerkster)
Mevr. Moniek Siermann (bestuursmedewerkster)

Wij zijn ook te volgen op Facebook: Zusters Karmelietessen OCD


OCD
OrdoCarmelitarumDiscalciatorum

Karmel Wapen voor website

face-bookoutlook-2