Arnhem

dscn3667Ten noorden van Arnhem, verscholen in de bossen, ligt Karmel Nazareth. Al sinds 1929 zijn de karmelietessen daar aanwezig. Hun geschiedenis begint wanneer vanuit Roermond enkele zusters een landhuis betrekken aan de Bakenbergseweg in de nabijheid van Warnsborn, een groot natuurgebied.

Op het naastgelegen terrein kwam in 1932 het eerstArnhem_Oude gedeelte van het klooster gereed en kon worden begonnen met het ontginnen en vruchtbaar maken van de grond waar voor eigen gebruik groenten gekweekt kon worden. De kronieken vermelden dat broeders van MillHill  hieraan een grote bijdrage hebben geleverd.

karmelitessen-juni-201295Het was de tijd van het rijke Roomse leven waarin veel jongeren toetraden tot een orde of congregatie. Op tal van plaatsen in Nederland ontstonden nieuwe Karmels. Zo ook was er voor Karmel Nazareth geen gebrek aan roepingen.

De geschiedenis van het klooster kent veel ups en downs. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw waren er minder toetredingen zodat de bestaande gemeenschap verouderde en kleiner werd. Dat was de reden om met andere karmels te fuseren in 1990 en zo een vitale nieuwe communiteit te creëren. Tegelijkertijd was er de noodzaak en de behoefte om goede zorg te garanderen in de toekomst voor oudere zusters. Dat is gebeurd in Oirschot en in Maastricht.

dscn3668De karmel van Arnhem is in 2017 de laatste,  authentiek functionerende Karmel van de Orde in Nederland. Het karmelitaans ideaal van zusterlijk gemeenschapsleven, gebed en liturgie, werk en stilte krijgt in onze dagorde gestalte.


Gebedsdiensten Arnhem

Arnhem een Impressie


OCD
OrdoCarmelitarumDiscalciatorum

Karmel Wapen voor website