Berichtgeving

Ter ere van het eeuwfeest Teresa van Avila in 2015, is er het  boekje Eeuwfeest Teresa v Avila  uitgebracht.

imageAls u dit boekje  Eeuwfeest Teresa v Avila opent treedt u binnen in de wereld van een bijzondere persoonlijkheid, Teresa de Ahumada, beter bekend als zuster Teresa van Jezus, karmelietes en eerste kerklerares. Haar teksten getuigen van een diepe Godsliefde, maar ook van vastberadenheid en enthousiasme. Vastberaden was zij in haar voornemen zichzelf helemaal te geven aan Hem die ze intens liefhad.

∞lees meer∞


Een schrijven van de Prior Generaal van de Karmel en de Generale Overste van de ongeschoeide Karmel aan de Karmelfamilie bij gelegenheid van het feit dat het 150 jaar geleden is dat de heilige Jozef tot patroon van de universele Kerk werd uitgeroepen. Bijgaand treft u de brief aan. 

  ∞ brief van de twee generaal overste van de karmel ∞


OCD
OrdoCarmelitarumDiscalciatorum

Karmel Wapen voor website