Eeuwfeest Teresa van Avila

Ter ere van het eeuwfeest Teresa van Avila in 2015, is er het  boekje Eeuwfeest Teresa v Avila  uitgebracht.

imageAls u dit boekje  Eeuwfeest Teresa v Avila opent treedt u binnen in de wereld van een bijzondere persoonlijkheid, Teresa de Ahumada, beter bekend als zuster Teresa van Jezus, karmelietes en eerste kerklerares. Haar teksten getuigen van een diepe Godsliefde, maar ook van vastberadenheid en enthousiasme. Vastberaden was zij in haar voornemen zichzelf helemaal te geven aan Hem die ze intens liefhad.

Het woord determinación is vaak te bespeuren in haar geschriften. Vastberaden en enthousiast was ze ook in de stappen die ze in haar leven heeft gezet: haar intrede in het karmelietessenklooster van Avila, de stichting van haar eerste hervormde klooster en het delen van haar eigen ervaringen met haar medezusters. Zij ontdekte in haar leven dat gebed eenvoudig een ontmoeting kan zijn met een vriend met wie je vaak samen wilt zijn. Iemand met wie je je zorgen en vreugden kunt delen. We hopen dat de teksten uit haar verschillende werken u kunnen inspireren, maar vooral dat u net als Teresa mag ervaren dat het belangrijkste in ons leven niet ligt in het denken, maar vooral in het liefhebben.


OCD
OrdoCarmelitarumDiscalciatorum

Karmel Wapen voor website